دسته بندی ها

مهر ساعت

وضعیت:
موجود
قیمت روی کالا:
8,000 تومان
قیمت فروش:
7,000
تومان
تعداد:

20

تمرین آسان ساعت بدون نیاز به رسم مکرر و مجدد ساعت با استفاده از این مهر، دانش آموزان دیگر نیازی به صرف وقت برای کشیدن ساعت ندارند و به راحتی به تمرین ساعت اقدام می کنند. با این وسیله دانش آموز از کشیدن مکرر و مجدد ساعت خسته نمی شود و به راحتی مهر ساعتی را زده و به تمرین ساعت پرداخته و همیشه دفاتر او تمیز و مرتب باقی می ماند .